Arguments, o no arguments

Arguments, o no arguments

VALENCIÀ / CATALÀ LA HISTÒRIA DE L'ARGUMENTACIÓ Introdució als arguments En la filosofia, així com en àmbits més generals del dia a dia és freqüent l’ús d’arguments de distints tipus per tal de defensar una postura, un punt de vista o qualsevol cosa que s’hi puga defensar a través de la paraula. La retòrica és [...]