EL PROBLEMA DE COLÒMBIA

VALENCIÀ / CATALÀ

Una de les poques coses útils que ens ensenyen en l’institut és que la història no es compon d’un únic factor que provoca el canvi sinó que són un conjunt de factors que ho amoïnen: “tota pedra fa marge o és la gota que vessa el vas”. En aquest article repassarem de la forma més breu possible que ha provocat tota la crispació i violència en aquest país Llatinoamericà. Les diferents jornades i vagues han resultat en 37 morts i 1708 casos de violència per part de les forces de seguretat segons la Fiscalia i Defensoria del Pueblo.

ANTEDECENTS

No és la primera vegada que Colòmbia expressa el seu rebuig cap al govern central i la seua manera de dirigir el país, ja que just abans de la pandèmia es van produir protestes massives en contra del president Iván Duque. Les protestes van tindre lloc en diversos països de Colòmbia, entre novembre de 2019 a febrer del 2020 de manera intermitent i també se’ls coneixia com a «Atur nacional». Van ser convocades el 4 de novembre per diferents sectors d’oposició que després se’ls va englobar en un sol grup en el denominat «comité nacional de l’atur» Les protestes es van realitzar arran del descontentament dels ciutadans enfront de les polítiques econòmiques, socials i ambientals del govern, la problemàtica gestió per part de les autoritats dels acords de pau amb les FARCEP (organització guerrillera), l’homicidi de líders socials i diversos casos de corrupció. Per tant es podria considerar que l’esclat d’aquesta crisi social no és un cas aïllat sinó un fet gestant-se durant més d’un any.

LA CRISI ECONÒMICA PERMANENT

Segons datosmacro, Colòmbia és el país on els seus habitants tenen el salari mitjà més baix de tot el món. La precarització laboral constant i el coronavirus ha provocat que el país sofrirà en 2020 una caiguda de 6,8% en el PIB, la més profunda de la seua història, segons dades del Departament Administratiu Nacional d’Estadística (DANE). Des que va començar la pandèmia s’han tancat més de 500000 negocis en tot el país augmentant l’atur quatre punts fins al 17% (en algunes ciutats ha arribat al 20%). Per il·lustrar aquesta precarització que he mencionat és que la classe mitjana del país, 23 milions de famílies, només es poden permetre dos menjars al dia o que el 19% de les famílies no compta amb estalvis per a afrontar aquesta situació pandèmica. En aquest context, la proposta que va llançar el govern que afectava principalment els mateixos ciutadans ha suposat un rebuig generalitzat.

EL DETONANT: LA REFORMA FISCAL

El president de Colòmbia va arribar amb una consigna que inundà els carrers del país: “Menys impostos i més salaris“. Com s’ha vist, aquesta consigna no es va complir sinó tot el contrari, la classe mitjana i els més pobres van veure com la reforma fiscal presentada el 15 d’abril al Congrés pressionava les butxaques en moments d’angoixa com hem vist en l’apartat anterior. Aquest va ser el detonant amb la llei de Solidaritat Sostenible que pretenia recaptar 6300 milions de dòlars per reduir el dèficit fiscal i pagar el deute públic. La finalitat d’aquesta llei era baixar la pressió internacional, institucionalitzar la renta bàsica i crear un fons de conservació ambiental. Sobre el paper, pareix un pla acceptable per solucionar a llarg termini els problemes, però per entendre-ho cal fer-se la següent pregunta: Com volen arribar a eixe punt i amb quins diners?

Segons el ministre d’economia, Alberto Carrasquilla (ha dimitit fa cinc dies), el 73% dels fons es recaptarien de les persones físiques amb l’IRPF i de la resta de les empreses, és a dir, la gran part dels diners eixia dels ciutadans corrents que ja s’hi trobaven afectats per situació econòmica i sanitària.

Quant a mesures més concretes, el govern suggeria un impost a la renda per a aquelles persones que tenen un sou mensual superior a 667 dòlars, que en un país on el sou mínim són 234 dòlars engloba a la classe mitjana, mitjana baixa. Així mateix, el projecte de llei inclou l’aplicació d’IVA en els productes de primera necessitat com l’aigua la llum o el gas, en els serveis funeraris o els productes electrònics. També cal destacar que es proposaven mesures fiscals per als sectors de la societat d’una renda major a través d’impostos extraordinaris d’1% per a les persones amb un patrimoni entre 1,35 milions de pesos i de 2% per a aquells amb un major a 4 milions de pesos.

LA NECESSÀRIA VACUNA

Ja el 23 de març la ministra d’Assumptes Exteriors, Claudia Brum, va demanar cooperació als estats i ONG internacionals pel subministrament de vacunes i l’altra migració de veneçolans. Actualment té una incidència de 457 casos per cada 100000 habitants on menys del 4% de la població està totalment vacunada. El país llatinoamericà va ser un dels països més colpejats pel virus, ja que compta amb un total de 2,95 milions de casos i 76.414 morts i l’estacament de la vacunació ha generat un gran malestar entre la població.

COM S’HA QUEDAT?

Després d’uns dies de lluita el president va cedir a les exigències i va optar per crear un nou projecte, aquesta vegada amb el consens dels sectors econòmics, polítics i socials, segons va prometre el diumenge passat. No obstant això, els primers acostaments només es van donar ahir sense converses amb l’oposició i els joves, que són justament els protagonistes de les marxes.

Segons un article del Universo, entre les exigències estan a més una renda bàsica d’almenys un salari mínim legal mensual (uns 240 dòlars); la defensa de la producció nacional; subsidis a les pimes; ocupació amb drets; una política de sobirania i seguretat alimentària; educació gratuïta i la no alternança educativa per la pandèmia.

Igualment reclamen garanties i llibertats democràtiques a la mobilització i la protesta; la desmilitarització de les ciutats; el cessament de les massacres i càstig als responsables, i el desmunt del qüestionat Esquadró Mòbil Antidisturbis (Esmad), cos policial que intervé en les protestes i és acusat de múltiples violacions als drets humans.

Ara que ja sabem un poc dels problemes que estan passant els colombians i molts altres països toca fer una mirada crítica del nostre voltant per veure si els polítics estan fent un bon paper, no només a Colòmbia sinó també Europa i altres continents. Aquests actes d’abús han de ser condemnats per tothom, independentment de la ideologia que es promulgue.


CASTELLANO

EL PROBLEMA DE COLOMBIA

Una de las pocas cosas útiles que nos enseñan en el instituto es que la historia no se compone de un único factor que provoca el cambio, sino que son un conjunto de factores que lo quitan el sueño: “la gota que derrama el vaso”. En este artículo repasaremos de la forma más breve posible que ha provocado toda la crispación y violencia en este país Latinoamericano. Las diferentes jornadas y vagas han resultado en 37 muertos y 1708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad según la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

ANTECEDENTES

No es la primera vez que Colombia expresa su rechazo hacia el gobierno central y su manera de dirigir el país, puesto que justo antes de la pandemia se produjeron protestas masivas en contra del presidente Iván Duque. Las protestas tuvieron lugar en varios países de Colombia, entre noviembre de 2019 a febrero del 2020 de manera intermitente y también se los conocía como «Paro nacional». Fueron convocadas el 4 de noviembre por diferentes sectores de oposición que después se los englobó en un solo grupo en el denominado «comité nacional del paro» Las protestas se realizaron a raíz del descontento de los ciudadanos frente a las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, la problemática gestión por parte de las autoridades de los acuerdos de paz con las Farc-EP (organización guerrillera), el homicidio de líderes sociales y varios casos de corrupción. Por lo tanto, se podría considerar que el estallido de esta crisis social no es un caso aislado sino un hecho gestándose, durando más de un año.

LA CRISIS ECONÓMICA PERMANENTE

Según datosmacro, Colombia es el país donde sus habitantes tienen el salario mediano más bajo de todo el mundo. La precarización laboral constante y el coronavirus ha provocado que el país sufrirá en 2020 una caída de 6,8% en el PIB, la más profunda de su historia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Desde que empezó la pandemia se han cerrado más de 500000 negocios en todo el país aumentando el paro cuatro puntos hasta el 17% (en algunas ciudades ha llegado al 20%). Para ilustrar esta precarización que he mencionado es que la clase mediana del país, 23 millones de familias, solo se pueden permitir dos comidas al día o que el 19% de las familias no cuenta con ahorros para afrontar esta situación pandémica. En este contexto, la propuesta que lanzó el gobierno que afectaba principalmente los mismos ciudadanos ha supuesto un rechazo generalizado.

EL DETONANTE: LA REFORMA FISCAL

El presidente de Colombia llegó con una consigna que inundó las calles del país: “Menos impuestos y más salarios“. Cómo se ha visto, esta consigna no se cumplió sino todo el contrario, la clase mediana y los más pobres vieron como la reforma fiscal presentada el 15 de abril en el Congreso presionaba los bolsillos en momentos de angustia como hemos visto en el apartado anterior. Este fue el detonante con la ley de Solidaridad Sostenible que pretendía recaudar 6300 millones de dólares para reducir el déficit fiscal y pagar la deuda pública. La finalidad de esta ley era bajar la presión internacional, institucionalizar la renta básica y crear un fondo de conservación ambiental. Sobre el papel, pare un plan aceptable para solucionar a largo plazo los problemas, pero para entenderlo hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo quieren llegar a ese punto y con qué dinero?

Según el ministro de economía, Alberto Carrasquilla (ha dimitido hace cinco días), el 73% de los fondos se recaudarían de las personas físicas con el IRPF y del resto de las empresas, es decir, la gran parte del dinero salía de los ciudadanos corrientes que ya se encontraban afectados por situación económica y sanitaria.

En cuanto a medidas más concretas, el gobierno sugería un impuesto a la renta para aquellas personas que tienen un sueldo mensual superior a 667 dólares, que en un país donde el sueldo mínimo son 234 dólares engloba en la clase mediana, media baja. Así mismo, el proyecto de ley incluye la aplicación de IVA en los productos de primera necesidad como el agua la luz o el gas, en los servicios funerarios o los productos electrónicos. También hay que destacar que se proponían medidas fiscales para los sectores de la sociedad de una renta mayor a través de impuestos extraordinarios de 1% para las personas con un patrimonio entre 1,35 millones de pesos y de 2% para aquellos con un mayor a 4 millones de pesos.

LA NECESARIA VACUNA

Ya el 23 de marzo la ministra de Asuntos Exteriores, Claudia Brum, pidió cooperación en los estados y ONG internacionales por el suministro de vacunas y la otra migración de venezolanos. Actualmente tiene una incidencia de 457 casos por cada 100000 habitantes donde menos del 4% de la población está totalmente vacunada. El país latinoamericano fue uno de los países más golpeados por el virus, puesto que cuenta con un total de 2,95 millones de casos y 76.414 muertos y el estancamiento de la vacunación ha generado un gran malestar entre la población.

¿CÓMO SE HA QUEDADO?

Después de unos días de lucha el presidente cedió a las exigencias y optó para crear un nuevo proyecto, esta vez con el consenso de los sectores económicos, políticos y sociales, según prometió el pasado domingo. Sin embargo, los primeros acercamientos solo se dieron ayer sin conversaciones con la oposición y los jóvenes, que son justamente los protagonistas de las marchas.

Según un artículo del Universo, entre las exigencias están además una renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios a las pymes; ocupación con derechos; una política de soberanía y seguridad alimentaria; educación gratuita y la no alternancia educativa por la pandemia.

Ahora que ya sabemos un poco de los problemas que están pasando los colombianos y otros muchos países toca hacer una mirada crítica de nuestro alrededor para ver si los políticos están haciendo un buen papel, no solo a Colombia sino también Europa y otros continentes. Estos actos de abuso tienen que ser condenados por todo el mundo, independientemente de la ideología que se promulgue.SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

DONACIONES

¿QUIERES DONAR ALGO PARA FOMENTAR LA CULTURA?

Una única vez
Mensual
Anual

Haz una donación única

Haz una donación mensual

Haz una donación anual

Elige una cantidad

€1,00
€3,00
€5,00
€0,50
€1,00
€3,00
€5,00
€10,00
€15,00

O introduce un monto personalizado


Se agradece tu contribución.

Se agradece tu contribución.

Se agradece tu contribución.

DonarDonar mensualmenteDonar anualmente

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s