TOTS PODEM INVERTIR EN BORSA?

VALENCIÀ/CATALÀ

Aquesta pregunta pot semblar òbvia, ja que en el mercat de valors tot el món pot invertir en ella, però quins riscs o beneficis comporta? Es poden guanyar diners realment? Molt de temps cal esperar? No és cap cosa per prendre’s a riure mes no tampoc per tindre-li por.

QUÈ ÉS LA BORSA?

La borsa és un mercat com una fruiteria, però, per compte de ser fruites es ven un tros d’aquesta fruiteria per obtindre en un futur un benefici econòmic que al mateix temps permet que es beneficie el propietari del negoci.

Aquest mercat és bàsicament un punt d’encontre entre les figures més importants de l’economia: estalviadors i empreses
QUE S’HA DE SABER ABANS D’INVERTIR?

Per començar a invertir en borsa, al contrari del que deien abans, és recomanable començar a poc a poc, sense pressa i amb l’objectiu d’anar guanyant experiència i formació. Això vol dir que la millor manera de fer-ho és amb petites inversions. En cap circumstància no hem de posar els diners que necessitarem a curt termini ni tampoc els nostres estalvis, el mercat no és cap joc, així que només utilitzarem del capital (diners) del que podem prescindir.

Hem d’estar atents perquè els preus poden canviar ràpidament

Una altra cosa important, si volem entrar, és tindre la ment freda, aquests mercats poden ser volàtils, és a dir, que un dia l’acció (tros de l’empresa) d’Apple.inc. pot estar en 5 euros i l’endemà trobar-se en 2,5 que pot paréixer poc, però això vol dir que has “perdut” la meitat de la inversió. Aquestes accions depenen de molts factors com els resultats d’una companyia, els pronòstics sobre el seu futur, l’evolució dels tipus d’interés, la confiança dels inversors en l’economia o si hi ha més compradors que venedors provoquen aquestes fluctuacions d’un dia a l’altre.

COM S’ENTRA?

Invertir en borsa és cada vegada més fàcil i més barat gràcies als brókers en línia. Un broker és com intermediari que ens ajuda a comprar o vendre l’acció. Actualment, ja no és necessari una persona física que faça de broker sinó que n’hi ha moltes pàgines web com eToro o Interactive Brokers on, de manera intuïtiva pots invertir en el mercat de valors, cosa que ha “democratitzat” la capacitat d’entrar sent un principiant.

Abans que res recomane provar les versions demo que ofereixen molts brokers per provar sense inversió real per anar guanyant experiència i així no trobar-te en un món nou (la majoria són amb duració il·limitada).

Quan ja n’estigues dins hauràs de definir molt bé els teus objectius. Decidir en què vull invertir, quin és el termini de la nostra inversió, és a dir, durant quant temps volem mantindre-la i crear una estratègia concorde a les nostres metes. És important decidir quin risc estem disposats a assumir i quines són les pèrdues màximes que podem suportar.

MOLT COSTA?

Ha de quedar una cosa molt clara: Per a invertir necessites tindre capacitat d’estalvi, ja que els diners és la matèria primera de la inversió. I és ací on molts veuen el problema. Hauries de destinar un percentatge dels teus ingressos a l’estalvi. I al seu torn, un percentatge de l’estalvi a la inversió. Una de les regles bàsiques de la inversió és diversificar la teua cartera amb valors de diferents empreses, diversos països i sectors. Amb altres paraules, que no t’ho jugues tot a una carta. Repartint riscos minimitzem la probabilitat que les coses vagen malament.

QUAN ENS INICIEM HEM D’ANAR AMB LA MENTALITAT DE PERDRE DINERS, JA QUE ÉS NECESSITA PACIÈNCIA I EXPERIÈNCIA. SÓN ELS PILARS CLAUS D’AQUEST MÓN.


Tornant a la pregunta del títol ha quedat clar que si improvises, tens la ment freda, inversions a mitja-llarg termini en poques quantitats, paciència i ganes per descomptat que qualsevol pot invertir a més de convertir-se en un bon accionista.

Pròximament veure’m el nou mercat que ha capgirat el món financer: la criptomoneda.

CASTELLANO

¿TODOS PODEMOS INVERTIR EN BOLSA?

¿Esta pregunta puede parecer obvia, puesto que en el mercado de valores todo el mundo puede invertir en ella, pero qué riesgos o beneficios comporta? ¿Se puede ganar dinero realmente? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?

¿QUÉ ES LA BOLSA?

La bolsa es un mercado como una frutería, pero, por contra de ser frutas se vende un trozo de esa frutería para que alguien lo compre con el objetivo de obtener en un futuro un beneficio económico que al mismo tiempo permite que se beneficie el propietario del negocio.

Este mercado es básicamente un punto de encuentro entre las figuras más importantes de la economía: ahorradores y empresas
¿QUÉ SE TIENE QUE SABER ANTES DE INVERTIR?

Para empezar a invertir en bolsa, al contrario del que decían antes, es recomendable empezar despacio, sin prisa y con el objetivo de ir ganando experiencia y formación. Esto quiere decir que la mejor manera de hacerlo es con pequeñas inversiones. En ninguna circunstancia no tenemos que poner el dinero que necesitaremos a corto plazo ni tampoco nuestros ahorros, el mercado no es ningún juego así que solo utilizaremos del capital (dinero) del que podemos prescindir.

Tenemos que estar atentos porque los precios pueden cambiar rápidamente

Otra cosa importante si queremos entrar es tener la mente fría, estos mercados pueden ser volátiles, es decir, que un día la acción (trozo de la empresa) de Apple.inc puede estar en 5 euros y el día siguiente encontrarse en 2,5 que puede parecer poco, pero esto quiere decir que has “perdido” la mitad de la inversión. Estas acciones dependen de muchos factores como los resultados de una compañía, los pronósticos sobre su futuro, la evolución de los tipos de interés, la confianza de los inversores en la economía o si hay más compradores que vendedores provocan estas fluctuaciones de un día al otro.

¿CÓMO SE ENTRA?

Invertir en bolsa es cada vez más fácil y barato gracias a los brókeres en línea. Un bróker es como un intermediario que nos ayuda a comprar o vender la acción. Actualmente, ya no es necesario una persona física que haga de bróker, sino que hay muchas páginas web como eToro o Interactive Brokers donde, de manera intuitiva puedes invertir en el mercado de valores, cosa que ha “democratizado” la capacidad de entrar siente un principiante.

Antes de que nada recomiendo probar las versiones demo que ofrecen muchos brókeres para probar sin inversión real para ir ganando experiencia y así no encontrarte en un mundo nuevo (la mayoría son con duración ilimitada).
Cuando ya estés dentro tendrás que definir muy bien tus objetivos. Decidir en qué quiero invertir, cuál es el plazo de nuestra inversión, es decir, durando cuánto tiempo queremos mantenerla y crear una estrategia acorde a nuestras metas. Es importante decidir qué riesgo estamos dispuestos a asumir y qué son las pérdidas máximas que podemos soportar.

¿CUANTO CUESTA?

Tiene que quedar una cosa muy clara: Para invertir necesitas tener capacidad de ahorro, puesto que el dinero es la materia prima de la inversión. Y es aquí donde muchos ven el problema. Tendrías que destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro. Y a su vez, un porcentaje del ahorro a la inversión. Una de las reglas básicas de la inversión es diversificar tu cartera con valores de diferentes empresas, varios países y sectores. Con otras palabras, que no te lo juegas todo a una carta. Repartiendo riesgos minimizamos la probabilidad que las cosas vayan mal.

CUANDO NOS INICIAMOS TENEMOS QUE IR CON LA MENTALIDAD DE PERDER DINERO, PUESTO QUE ES NECESITA PACIENCIA Y EXPERIENCIA. SON LOS PILARES CLAVES DE ESTE MUNDO.

Volviendo a la pregunta del título ha quedado claro que, si improvisas, tenso la mente fría, inversiones a media-largo plazo en pocas cantidades, paciencia y ganas por supuesto que cualquiera puede invertir además de convertirse en un buen accionista.

Próximamente verme el nuevo mercado que ha cambiado el mundo financiero: la criptomoneda.

Anuncios


SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s