Els valors socràtics contra l’atreviment de la ignorància

VALENCIÀ / CATALÀ

Avui tractarem un tema de gran interés i que molts de nosaltres hauríem d’aprendre, fins i tot és un problema a escala global: em referisc a la falta de coherència. “Fes el que jo dic, però no el que faça” és un dels lemes que, conscientment o inconscientment, portem la majoria de la població al nostre dia a dia. I qui no s’ha queixat mai de quelcom que ha fet exactament després o justet abans? I és que l’Homo sapiens no és per a res perfecte i de vegades ens costa veure els defectes personals mentre critiquem els d’altra gent. Aquest fet es pot deure al fet que necessitem reconeixement. Vullgues o no, necessites saber que eres valuós/a per a la societat, per als altres i sobretot per a tu mateixa. D’aquesta manera, sempre intentarem parlar malament dels altres… Sobretot quan la nostra creença de saber siga major al nostre vertader coneixement. Açò és a causa de l’efecte Dunning-Kruger, exposat pels psicòlegs Dunning i Kruger, mostra una relació entre la confiança en una matèria i el coneixement d’aquesta, amb uns resultats molt interessants. Així doncs, com funciona? Quines són les seues fases?

En primer lloc, l’efecte Dunning-Kruger es pot aplicar a un gràfic que seria el següent:

En ell podem veure quatre fases molt interessants. Des que comences a informar-te en un tema fins que arribes a dominar-lo has de passar per aquestes fases -o la gran majoria les travessa-. En primer lloc, quan comences en la matèria et penses que tot és genial i et penses que saps molt. A aquest punt li direm: “Muntanya de la ignorància” i és on estan la majoria de tertulians i “cunyats”. Gent que es pensa que ho sap absolutament tot i té una autoconfiança destacable. No obstant això, és pel fet que no saben gaire que no s’adonen de tot el que no saben. És a dir, són ignorants de la seua pròpia ignorància.

Anuncios

Igualment, si segueixen estudiant la matèria, veuran de cada cop saben menys, pel fet que l’horitzó de coneixement s’haurà fet molt més gran. Ara coneixeran que són ignorants i ho sentiran. La seua situació emocional es veurà influïda negativament i es veuran com si no saberen res. Tanmateix, sabran més que abans… Però no cal ser negatius i si et segueixes formant arribaràs al “Camí del saber” en el qual els teus coneixements aniran pujant a poc a poc amb esforç i dedicació mentre la teua autoestima va pujant lentament. En aquest nivell ens trobarem a persones que, trobant-se a l’inici, pensaran que saben més que tu pel simple fet que desconeixen moltes coses de les quals tu saps i tu penses que aquesta persona sap més del que en realitat aparenta. Ací entren les batusses típiques en moltes branques de coneixement, com per exemple en història, filosofia o sobretot en ciència empírica… Normalment aquesta gent acaba sent dogmàtica i és complex debatir amb una persona que no exposa, sinó repeteix; que no investiga, sinó confecciona un teler en què tot encaixa de forma sorprenent i meravellosa. Igualment, deixant aquesta gent a banda, després d’un gran esforç i una forta dedicació, arribes a la muntanya del coneixement o al nivell “expert”. El més interessant d’aquesta fase és que encara no s’aconsegueix la mateixa autoestima que aquell que acaba de començar, perquè l’expert o l’experta saben perfectament que el que saben no és més que una gota enmig d’un oceà, una estrela enmig de l’univers, una persona enmig d’una ciutat…

Així doncs, com afirme en el títol, la ignorància és atrevida -i també còmoda-. El fet de baixar fins a l’anomenat “vall de la desesperació” suposa un esforç per al subjecte, el qual necessitarà estudiar i aprendre sobre la matèria de manera rigorosa i ordenada. És per aquest fet que molts/es es queden en el primer nivell, adjudicant la seua falta de coneixement a què els experts estan equivocats de manera rotunda i absoluta. En aquest punt entra Google, lamentablement, un altaveu per als ignorants. Aquests no sols discutiran el que diuen els experts -que no em pareix mal- sinó que es pensaran de forma rotunda que aquests estan equivocats, tancant la porta al diàleg. Si quelcom hem aprés amb menys de 500 anys de vida és que, el mètode científic no és perfecte però admet rectificacions. Amb aquest no hi ha res que siga una veritat absoluta com digué Popper, sòls veritats passatgeres o temporals. Per exemple, la famosa llei de la gravitació de Newton fou millorada amb la relativitat general i la física quàntica… A la fi, com que no considera res cert i dogmàtic, la ciència s’obri camí cap a la recerca de la veritat, o almenys, a intentar-ho.

Anuncios

Per acabar, m’agradaria tornar a la frase dita al principi: “Fes el que jo dic i no el que faça” . Aquesta frase és molt interessant perquè la majoria de nosaltres sap perfectament en tot moment quina és la seua moral i manera d’actuar. Malgrat això, aquesta es compleix? Tothom actua segons el que pensa que hauria de fer? Potser estiga en la muntanya de la ignorància i no ho sàpiga? És més, no sap ni que no sap com actuar, per això li és tan complex actuar de manera coherent. “Nulla Ethica sine Aesthetica” va dir José María Valverde, catedràtic d’Estètica de la Universitat de Barcelona quan va abandonar la seua plaça l’any 1965, en protesta i solidaritat amb López Aranguren, company de batalles expulsat de la seua càtedra d’Ètica de la Universitat de Madrid. Jordi Vilamitjana digué en un article al periòdic gironés: “Queda avui algun catedràtic d’Universitat capaç de fer una gesta semblant? De fet, queden encara professors d’Universitat amb sentit crític, esperit ètic i voluntat transformadora?… Com han de ser els alumnes dels professors impol·luts? Com volem que els joves siguin conscients de res si els seus mestres i professors són asèpticament pulcres, políticament correctes, absolutament imparcials? Quin sentit té ser professor si no s’és un mateix, si s’és la prolongació del poder i del capital que aclapara el món i què vol a tothom submís?”. Hem de ser coherents en el que pensem, ja que com deia Wittgenstein, hi ha coses que no es poden dir, sols mostrar. I el fet dels valors és una d’aquestes.

Espere que vosaltres sigueu coherents en el vostre pensament. Recordeu que hem d’actuar d’acord amb els nostres ideals i que, aquesta actuació ha de fer que siguem feliços… Així doncs, busca uns ideals que t’ajuden a aconseguir aquesta meta i col·lecciona moments feliços.

Anuncios

CASTELLANO

Los valores socráticos contra el atrevimiento de la ignorancia

Hoy trataremos un tema de gran interés y que muchos de nosotros tendríamos que aprender, incluso es un problema a escala global: me refiero a la falta de coherencia. “Haz lo que yo digo, pero no lo que haga” es uno de los lemas que, conscientemente o inconscientemente, llevamos la mayoría de la población en nuestro día a día. ¿Y quién no se ha quejado nunca de algo que ha hecho exactamente después o justo antes? Es que el Homo Sapiens no es para nada perfecto y a veces nos cuesta ver los defectos personales mientras criticamos los de otra gente. Este hecho se debe  a que necesitamos reconocimiento. Quieras o no, necesitas saber que eres valioso/a para la sociedad, para los otros y sobre todo para ti misma. De este modo, siempre intentaremos hablar mal de los otros… Sobre todo cuando nuestra creencia de saber sea mayor a nuestro verdadero conocimiento. Esto es a causa del efecto Dunning-Kruger, expuesto por los psicólogos Dunning y Kruger, muestra una relación entre la confianza en una materia y el conocimiento de esta, con unos resultados muy interesantes. Así pues, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus fases?

En primer lugar, el efecto Dunning-Kruger se puede aplicar a un gráfico que sería el siguiente:

En él podemos ver cuatro fases muy interesantes. Desde que empiezas a informarte en un tema hasta que llegas a dominarlo tienes que pasar por estas fases -o la gran mayoría las atraviesa-. En primer lugar, cuando empiezas en la materia te piensas que todo es genial y crees que sabes mucho. A este punto le diremos: “Montaña de la ignorancia” y es donde están la mayoría de tertulianos y “cuñados”. Gente que se piensa que lo sabe absolutamente todo y tiene una autoconfianza destacable. Sin embargo, es por el hecho de que no saben mucho y no se dan cuenta de todo lo que no saben. Es decir, son ignorantes de su propia ignorancia.

Igualmente, si siguen estudiando la materia, verán que cada vez saben menos, por el hecho de que el horizonte de conocimiento se habrá hecho mucho más grande. Ahora conocerán que son ignorantes y lo sentirán. Su situación emocional se verá influida negativamente y se verán como si no supieran nada. Aun así, sabrán más que antes… Pero no hay que ser negativos y si te sigues formando llegarás al “Camino del saber“, en el cual tus conocimientos irán subiendo despacio con esfuerzo y dedicación, mientras tu autoestima va subiendo lentamente. En este nivel nos encontraremos a personas que, encontrándose al inicio, pensarán que saben más que tú por el simple hecho de que desconocen muchas cosas de las cuales tú sabes y tú piensas que esta persona sabe más de lo que en realidad aparenta. Aquí entran las trifulcas típicas en muchas ramas de conocimiento, como por ejemplo en historia, filosofía o sobre todo en ciencia empírica… Normalmente esta gente acaba siendo dogmática. Y es complejo debatir con una persona que no expone, sino que repite; que no investiga, sino que confecciona un telar en que todo encaja de forma sorprendente y maravillosa. Igualmente, dejando esta gente a banda, después de un gran esfuerzo y una fuerte dedicación, llegas a la montaña del conocimiento o al nivel “experto”. Lo más interesante de esta fase es que todavía no se consigue la misma autoestima que aquel que acaba de empezar, porque el experto o la experta saben perfectamente que el que saben no es más que una gota en medio de un océano, una estrella en medio del universo, una persona en medio de una ciudad…

Anuncios

Así pues, como he afirmado en el título, la ignorancia es atrevida -y también cómoda-. El hecho de bajar hasta el denominado “valle de la desesperación” supone un esfuerzo para el sujeto, el cual necesitará estudiar y aprender sobre la materia de manera rigurosa y ordenada. Es por este hecho que muchos/as se quedan en el primer nivel, adjudicando su falta de conocimiento a que los expertos están equivocados de manera rotunda y absoluta. En este punto entra Google, lamentablemente, un altavoz para los ignorantes. Estos no solo discutirán lo que dicen los expertos -que no me parece mal- sino que pensarán de forma rotunda que estos están equivocados, cerrando la puerta al diálogo. Si algo hemos aprendido con menos de 500 años de vida es que, el método científico no es perfecto pero admite rectificaciones. Con este no hay nada que sea una verdad absoluta como dijo Popper, solo verdades pasajeras o temporales. Por ejemplo, la famosa ley de la gravitación de Newton fue mejorada con la relatividad general y la física cuántica… Al fin, como que no considera nada cierto y dogmático, la ciencia se abre camino hacia la investigación de la verdad, o al menos, a intentarlo.

Para acabar, me gustaría volver a la frase dicha al principio: “haz lo que yo digo y no lo que haga”. Esta frase es muy interesante porque la mayoría de nosotros sabe perfectamente en todo momento cuál es su moral y su manera de actuar. A pesar de esto, ¿esta se cumple? ¿Todo el mundo actúa según lo que piensa que tendría que hacer? ¿Quizás esté en la montaña de la ignorancia y no lo sepa? Es más, no sabe ni que no sabe cómo actuar, por eso le es tan complejo actuar de manera coherente. “Nulla Ethica sine Aesthetica” dijo José María Valverde, catedrático de Estética de la Universitat de Barcelona cuando abandonó su plaza en 1965, en protesta y solidaridad con López Aranguren, compañero de batallas expulsado de su cátedra de Ética de la Universidad de Madrid. Jordi Vilamitjana dijo en un artículo en el periódico gironés: “¿Queda hoy algún catedrático de Universidad capaz de hacer una gesta parecida? De hecho, ¿quedan todavía profesores de Universidad con sentido crítico, espíritu ético y voluntad transformadora?… ¿Cómo tienen que ser los alumnos de los profesores impolutos? ¿Cómo queremos que los jóvenes sean conscientes de nada si sus maestros y profesores son asépticamente pulcros, políticamente correctos, absolutamente imparciales? Qué sentido tiene ser profesor si no se es uno mismo, si se es la prolongación del poder y del capital que abruma el mundo y que quiere a todo el mundo sumiso?”. Tenemos que ser coherentes en lo que pensamos, puesto que como decía Wittgenstein, hay cosas que no se pueden decir, solo mostrar. Y el hecho de los valores es una de estas.

Espero que vosotros seáis coherentes en vuestro pensamiento. Recordad que tenemos que actuar de acuerdo con nuestros ideales y que, esta actuación tiene que hacer que seamos felices… Así pues, buscad unos ideales que os ayuden a conseguir esta meta y coleccionad momentos felices.

Anuncios


SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s