TÉ SOLUCIÓ L’ATUR JUVENIL?

VALENCIÀ / CATALÀ

Ja vam veure en l’anterior article que la situació en Espanya pels joves amb un 40% d’atur havia sigut amagada a més de no donar cap solució per part de la classe política amb la finalitat de continuar el seu vestigi de poder sense problemes. El que ens caracteritza a la joventut, en qualsevol època, és la d’enfrontar les coses sense por i amb una decisió ferma. Doncs, que es pot fer en un país on la majoria de joves acaben treballant en el sector de l’hostaleria?

Anuncios

LA FORMACIÓ CONTRA LA REALITAT

Una de les coses que més prompte ens adonem és que el sistema educatiu no està ben plantejat. Un dels obstacles més denunciats és la desconnexió entre el període educatiu i l’activitat laboral. El nostre sistema docent és encara eminentment teòric on es premia mitjançant un sistema de qualificacions antiquat i deixa a un costat la part formativa de la laboral. Cert és que des de fa temps s’utilitzen fórmules per a tancar aquesta bretxa: pràctiques en empreses per a joves d’entre 18 i 25 anys; projectes acadèmics externs dels estudiants universitaris en el marc de convenis de col·laboració entre empreses i universitats sense límit d’edat; programes de formació que inclouen períodes formatius en empreses; i beques en companyies en el marc de plans de formació professional.

A part que tot aquest ventall està enfocat en l’àmbit universitari, on l’estudiant no l’han preparat per a eixe entorn totes aquestes iniciatives, en la pràctica se superposen i contradiuen a més que no n’hi ha una connexió real entre les empreses que seria l’idoni. En resum, no donen cap resultat positiu, ja que la corba de l’atur juvenil continua augmentant.

El que podria fer-se seguint l’exemple no tan llunyà de la formació professional és que les universitats ofereixen a les empreses oportunitats i beneficis reals en donar l’oportunitat de fer pràctiques en l’empresa a més de poder ocupar un lloc en aquesta, però com que aquestes relacions no s’empren bé les empreses acordades són en gran majoria públiques o semiprivades on després no tens cap oportunitat d’entrar-hi. També caldria tindre més control sobre molts dels casos abusius de la figura del becari on l’estudiant no pot sentir-se realitzat perquè es sent com s’aprofiten d’ell ocultat per l’acumulació de l’experiència no remunerada ni amb sou ni amb cotització.

“SIGUES EL TEU PROPI CAP”

Encara que s’ha sentit molt aquesta frase i hem fet conya d’ella fomentar l’autoocupació. És una alternativa que ja s’ha donat en molts altres països i que ha tingut repercussions molt positives, tant en l’economia com en la qualitat de vida dels joves. Tot i això, requereix suport, ajuda i incentius mitjançant la via pública, privada i de la societat, una aposta única per la joventut.
Com sempre, la cultura juga un paper fonamental en els canvis socials i per a dur a terme aquest foment caldria lluitar molt contra certs estigmes que ens lleven iniciativa. La societat ens ha de fer veure que no hi ha cap problema en les segones oportunitats, què el fracàs és una eina per aprendre de les errades i tornar més forts, però tornant al sistema educatiu, de la manera en la qual es planteja, ens ensenya tot el contrari: fer treballs mecànics i dependre dels altres.
S’han de dissenyar mesures que faciliten als petits empresaris la contractació de professionals com un sou mixt i que tampoc els penalitzen econòmicament; mesures com no pagar la quota d’autònoms fins que generen ingressos ajudaria tant al sector jove com el més major, cosa que cap govern ha fet en la situació pandèmica.

QUÈ FEM?

Només amb unes petites mesures que he anomenat la situació econòmica seria, almenys, més flexible. Ara que ja hem trobat un possible camí per millorar, no només la nostra situació, també la de les generacions futures caldria seguir una única línia de lluita. No importen les diferències ideològiques, econòmiques o polítiques; aquests temes els podrem tractar una volta que hàgem cobert el problema i en eixe punt debatre quines perspectives són més adequades. La Comissió Europea ha advertit a Espanya que aprofite el fons de recuperació per modernitzar el sistema laboral, pel bé de tots espere’m que els facen cas.

Anuncios

CASTELLANO

¿TIENE SOLUCIÓN EL PARO JUVENIL?

Ya vimos en el anterior artículo que la situación en España por los jóvenes con un 40% de paro había sido escondida, además de no dar ninguna solución por parte de la clase política con el fin de continuar su vestigio de poder sin problemas. Lo que nos caracteriza a la juventud, en cualquier época, es la de enfrentar las cosas sin miedo y con una decisión firme. Pues, ¿qué se puede hacer en un país donde la mayoría de jóvenes acaban trabajando en el sector de la hostelería?

LA FORMACIÓN CONTRA LA REALIDAD

Una de las cosas de las que más pronto nos damos cuenta es que el sistema educativo no está bien planteado. Uno de los obstáculos más denunciados es la desconexión entre el periodo educativo y la actividad laboral. Nuestro sistema docente es todavía eminentemente teórico, donde se premia mediante un sistema de calificaciones anticuado y deja a un lado la parte formativa de la laboral. Cierto es que desde hace tiempo se utilizan fórmulas para cerrar esta brecha: prácticas en empresas para jóvenes de entre 18 y 25 años; proyectos académicos externos de los estudiantes universitarios en el marco de convenios de colaboración entre empresas y universidades sin límite de edad; programas de formación que incluyen periodos formativos en empresas; y becas en compañías en el marco de planes de formación profesional.

Fuera de que todo este abanico está enfocado en el ámbito universitario donde el estudiante no lo han preparado para ese entorno todas estas iniciativas, en la práctica se superponen y contradicen además que no hay una conexión real entre las empresas que sería el idóneo. En resumen, no dan ningún resultado positivo, puesto que la curva del paro juvenil continúa aumentando.

El que podría hacerse siguiendo el ejemplo no tan lejano de la formación profesional es que las universidades ofrezcan a las empresas oportunidades y beneficios reales al dar la oportunidad de hacer prácticas en la empresa además de poder ocupar un lugar en esta, pero como que estas relaciones no se emplean bien; las empresas acordadas son en gran mayoría públicas o semiprivadas donde después no se tiene ninguna oportunidad de entrar.

“SÉ TU PROPIO JEFE”

Aunque se ha oído mucho esta frase y hemos armado cachondeo de ella, fomentar el autoempleo. Es una alternativa que ya se ha dado en otros muchos países y que ha tenido repercusiones muy positivas, tanto en la economía como en la calidad de vida de los jóvenes. Aun así, requiere apoyo, ayuda e incentivos mediante la vía pública, privada y de la sociedad, una apuesta única por la juventud.
Como siempre, la cultura juega un papel fundamental en los cambios sociales y para llevar a cabo este fomento habría que luchar mucho contra ciertos estigmas que nos quitan iniciativa. La sociedad nos tiene que hacer ver que no hay ningún problema en las segundas oportunidades, que el fracaso es una herramienta para aprender de los errores y volver más fuertes, pero volviendo al sistema educativo, de la manera en la cual se plantea, nos enseña todo lo contrario: hacer trabajos mecánicos y depender de los otros.
Se tienen que diseñar medidas que facilitan a los pequeños empresarios la contratación de profesionales como un sueldo mixto y que tampoco los penalizan económicamente; medidas como no pagar la cuota de autónomos hasta que generan ingresos ayudaría tanto al sector joven como el más mayor, cosa que ningún gobierno ha hecho en la situación pandémica.

¿QUÉ HACEMOS?

Solo con unas pequeñas medidas que he denominado la situación económica sería, al menos, más flexible. Ahora que ya hemos encontrado un posible camino para mejorar, no solo nuestra situación, también la de las generaciones futuras habría que seguir una única línea de lucha. No importan las diferencias ideológicas, económicas o políticas; estos temas los podremos tratar una vuelta que hayamos cubierto el problema y en ese punto debatir qué perspectivas son más adecuadas. La Comisión Europea ha advertido en España que aprovecho el fondo de recuperación para modernizar el sistema laboral, por el bien de todos esperemos que les hagan caso.

Anuncios

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s