La boxa, un salvavides front al nazisme?

Els camps de concentració i d’extermini nazis ens han deixat grans personatges que hui en dia mantenim en la nostra memòria i que formen part del nostre bagatge. Existeixen d’altres no tan coneguts que també van tindre, com molts altres, una història força singular.

És el cas de Salamo Arouch, boxejador d’origen grec i ascendència sefardita, que va aconseguir sobreviure, i finalment alliberar-se, del camp d’extermini Auschwitz-Birkenau i posteriorment del camp de Bergen-Belnsen. Tot açò va ser possible gràcies a les seues sorprenents capacitats com a boxejador en unes condicions que, si més no, podem qualificar de deplorables.

La ciutat de Salònica va passar a formar part de Grècia gràcies al Tractat de Bucarest de 1913, i fou habitada per jueus durant l’expulsió espanyola de 1492, protagonitzada pels Reis Catòlics. Molts d’ells emigraren a distints països, Grècia un d’ells.

Salònica, ciutat de Grècia, va arribar a comptar amb un quart de milió d’habitants jueus abans de la Primera Guerra Mundial, víctima per descomptat del nazisme que colpejaria tota Europa posteriorment, a la Segona Guerra Mundial. Avui en dia les xifres es redueixen a tan sols 1000 jueus en tota la regió.

Salomon Arouch, fill d’un estibador jueu, va tindre la sort de poder salvar-se de la barbàrie nazi gràcies al seu talent com a boxejador al camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau, Polònia.

Nascut l’1 de gener de 1923 a Salònica, Grècia, amb tan sols 17 anys i amb l’ajuda del seu entrenador professional i anteriorment del seu pare, es va convertir en campió de boxa a la categoria de pes mitjà. Aquesta afició per la boxa la va heretar del seu pare, qui també havia sigut boxejador durant la seua joventut i en el moment es dedicava a la pesca junt amb Abraham, el major dels seus fills.

La boxa no sols el va dur a convertir-se en tota una figura admirable i un referent dins i fora del camp, sinó que més bé, aquest esport li salvà la vida, suposant la diferència entre la vida i la mort no sols d’ell, sinó també dels seus companys de barracó.

Amb 14 anys va competir al Maccabi de Salònica, i el 1939 va eixir vencedor del campeonat dels Balcans. Amb 24 victòries KO, va passar a formar part de l’exèrcit grec durant la Segona Guerra Mundial, i el 1943 va tindre lloc la seua detenció i deportació a Auschwitz-Birkenau.

Ja instal·lats al camp i realitzant treballs forçosos, els nazis encarregats de vigilar la zona durant les fredes nits de l’est d’Europa, buscaven un entreteniment, quelcom per fer més amenes aquelles nits i del que serien protagonistes principals els presoners, sense cap dubte.

Els presoners, d’altra banda, intentaven participar en les activitats d’oci que els agents de les SS organitzaven, ja que, com en el cas del nostre personatge, podien aconseguir una barra de pa extra que els podia ajudar a sobreviure, encara que fóra uns dies més, a canvi d’humiliar-se o jugar-se la vida davant la resta.

Aquesta participació en les activitats d’oci per als agents de les SS donava certs avantatges o privilegis a tot aquell que en formara part, però també, i per a Salamo, tenia un cost: participar en combats 2 o 3 vegades per setmana, dels quals havia d’eixir vencedor per tal de sobreviure. Tot i haver aconseguit el seu sustent de vida durant el temps que va estar al camp, psicològicament i a banda de tot el que havia viscut i presenciava dia a dia, havia de conviure amb la càrrega de saber que els seus contrincants eren condemnats a mort en el moment en què es declarava la seua victòria.

Segons el Museu de la II Guerra Mundial, Salamo va eixir guanyant un total de 208 combats i com a recompensa va ser traslladat a la cuina, on rebia una millor alimentació i d’on podia treure menjar per als seus companys quan es trobava amb ells a la nit.

En 1945, va ser traslladat a Bergen-Belnsen (que fou el mateix camp on es trobava Ana Frank) i després de l’alliberament del camp per part dels anglesos, el 15 d’abril es van trobar uns 60.000 presoners, 10.000 dels quals es trobaven en estat crític i que posteriorment van morir.

Ja fora del camp, el boxejador va tractar de trobar a la seua família, sense bons resultats. No obstant la pèrdua dels seus pares i el seu germà major als camps d’extermini, va conéixer a una jove salònica de 17 anys, Marta Yechiel, de qui es va enamorar i amb qui es va casar. Es van instal·lar a Tel Aviv per treballar a una naviliera i allí Salamo va emprendre una sèrie de xarrades motivacionals gràcies a la seua experiència amb la boxa i als camps de concentració.

El 1955, va decidir tornar a combatre, i es va donar el primer i últim KO de la seua carrera com a boxejador contra Amleto Falcinelli, un boxejador italià de gran nivell. Anys després, en 1994, va sofrir un vessament cerebral que va empitjorar en 2008. Un any més tard, ja en 2009, Salamo Arouch, el boxejador dels camps d’extermini, mor a l’edat de 86 anys a un hospital en Tel Aviv.

Aquesta és una història que per més que es conte mai deixa de sorprendre. Salamo Arouch va treure el valor i les forces per a combatre amb a penes menjar i dormir, va véncer i es va convertir en tot un referent de la boxa a escala internacional.


EL BOXEO, ¿UN SALVAVIDAS FRENTE AL NAZISMO?

CASTELLANO

Los campos de concentración y de exterminio nazis nos han dejado grandes personajes que hoy en día mantenemos en nuestra memoria y que forman parte de nuestro bagaje. Existen otros no tan conocidos que también tuvieron, como muchos otros, una historia muy singular.

Es el caso de Salamo Arouch, boxeador de origen griego y ascendencia sefardí, que consiguió sobrevivir, y finalmente liberarse, del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau y posteriormente del campo de Bergen-Belnsen. Todo eso fue posible gracias a sus sorprendentes capacidades como boxeador en unas condiciones que, al menos, podemos calificar como deplorables.

La ciudad de Salónica pasó a formar parte de Grecia gracias al Tratado de Bucarest de 1913 y fue habitada por judíos durante la expulsión española de 1492, protagonizada por los Reyes Católicos. Muchos de ellos emigraron a distintos países, Grecia fue uno de ellos.

Salónica, ciudad de Grecia, llegó a contar con un cuarto de millón de habitantes judíos antes de la Primera Guerra Mundial, víctima por supuesto del nazismo que golpearía toda Europa posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día las cifras se reducen a tan solo 1000 judíos en toda la región.

Salomo Arouch, hijo de un estibador judío, tuvo la suerte de poder salvarse de la barbarie nazi gracias a su talento como boxeador en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Polonia.

Nacido el 1 de enero de 1923 en Salónica, Grecia, con tan solo 17 años y con la ayuda de su entrenador profesional y anteriormente de su padre, se convirtió en campeón de boxeo en la categoría de peso medio. Esta afición por el boxeo la heredó de su padre, que también había sido boxeador durante su juventud y en el momento se dedicaba a la pesca junto con Abraham, el mayor de sus hijos.

El boxeo no solo lo llevó a convertirse en toda una figura admirable y un referente dentro y fuera del campo, sino que más bien, este deporte le salvó la vida, suponiendo la diferencia entre la vida y la muerte no solo suya, sino también de sus compañeros de barracón.

Con 14 años compitió en el Maccabi de Salónica y el 1939 salió vencedor del campeonato de los Balcanes. Con 24 victorias por KO, pasó a formar parte del ejército griego durante la Segunda Guerra Mundial y en 1943 tuvo lugar su detención y deportación a Auschwitz-Birkenau.

Ya instalados en el campo y realizando trabajos forzosos, los nazis encargados de vigilar la zona durante las frías noches del este de Europa, buscaban un entretenimiento, algo para hacer más amenas aquellas noches y de lo que serían protagonistas los prisioneros, sin ninguna duda.

Los prisioneros, por otra parte, intentaban participar en las actividades de ocio que los agentes de la SS organizaban, ya que, como en el caso de nuestro personaje, podían conseguir una barra de pan extra que les podría ayudar a sobrevivir, aunque fuese unos días más, a cambio de humillarse o jugarse la vida delante de todos.

Esta participación en las actividades de ocio por los agentes de la SS daba ciertas ventajas o privilegios a todo aquel que formara parte, pero también para Salamo, tenía un coste: participar en combates 2 o 3 veces por semana, de los cuales debía salir vencedor para poder sobrevivir. Tras haber conseguido su sustento de vida durante el tiempo que estuvo en el campo, psicológicamente y por todo lo que había vivido y presenciaba día a día, tenía que convivir con la carga de saber que sus contrincantes eran condenados a muerte en el momento en el que se declaraba su victoria.

Según el Museo de la II Guerra Mundial, Salamo salió ganando un total de 208 combates y como recompensa fue trasladado a la cocina, donde recibía una mejor alimentación y de donde podía sacar comida para sus compañeros cuando se encontraba con ellos en la noche.

En 1945, fue trasladado a Bergen-Belnsen (que fue el mismo campo donde se encontraba Ana Frank) y después de la liberación del campo por parte de los ingleses, el 15 de abril se encontraron unos 60.000 prisioneros, 10.000 de los cuales se encontraban en estado crítico y que posteriormente fallecieron.

Ya fuera del campo, el boxeador trató de encontrar a su familia, sin buenos resultados. No obstante la pérdida de sus padres y su hermano mayor en los campos de exterminio, conoció a una joven salónica de 17 años, Marta Yechiel, de quien se enamoró y con quien se casó. Se instalaron en Tel Aviv para trabajar en una naviera y allí Salamo emprendió una serie de charlas motivacionales gracias a su experiencia con el boxeo y en los campos de concentración.

El 1955, decidió volver a combatir y tuvo lugar el primero y último KO de su carrera como boxeador contra Amleto Falcinelli, un boxeador italiano de gran nivel. Años después , en 1994, sufrió un derrame cerebral que empeoró en 2008. Un año más tarde, ya en 2009, Salamo Arouch, el boxeador de los campos de exterminio, muere a la edad de 86 en un hospital en Tel Aviv.

Esta es una historia que por más que se cuente nunca deja de sorprender. Salamo Arouch sacó el valor y las fuerzas para combatir con a penas comer y dormir, venció y se convirtió en todo un referente del boxeo a escala internacional.


Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

SUSCRÍBETE POR 0,50 € AL MES

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s