5 paraules boniques l’etimologia de les quals potser desconeixíem

VALENCIÀ / CATALÀ

Què és l’etimologia?

L’etimologia és, literalment, “l’estudi de l’origen de les paraules“. Açò vol dir que ens explica de quina llengua anterior prové una paraula i què significa. Per exemple, l’etimologia de la paraula etimologia és del llatí etymologĭa, que a la vegada va sorgir a partir del terme grec ἐτυμολογία (ἔτυμος-, vertader i –λογία, estudi).

Valencià i castellà: llengües romàniques

Ara que ja sabem grosso modo quin concepte tracta d’explicar l’origen d’una paraula, hem de saber que tant el valencià com el castellà són llengües romàniques. Les llengües romàniques també s’anomenen llengües llatines o neollatines, ja que provenen del llatí. Aleshores, el valencià i el castellà tindran, majoritàriament, un origen romànic (segons els estudis realitzats, un 70 % del castellà ve del llatí); no obstant, un 10 % ve del grec, un 8 % de l’àrab, 3 % del gòtic i un 9 % de paraules derivades d’altres llengües, com poden ser l’euskera o algunes llengües celtes.

Anuncios

Tenint en compte tot açó breument explicat, gran part de l’etimologia del valencià i el castellà serà, per tant, molt probablement provinent del llatí. I ara, quines paraules que potser utilitzem sovint tenen unes arrels que desconeguem?

1. Caleidoscopi o calidoscopi
Caleidoscopio | MARCA.com

Segons el diccionari normatiu valencià, un calidoscopi és un “instrument òptic consistent en un tub dins del qual hi ha fragments de vidres de colors i espills disposats de manera que es veu una figura de simetria radiada que varia il·limitadament quan es fa girar”.

La seua etimologia és molt interessant. La paraula calidoscopi està formada per tres trossos: κάλλος /kállos/ (bell, bonic), είδος /eidos/ (forma, imatge) i σκοπεῖν /skopein/ (veure). És a dir, etimològicament significa veure formes boniques.

Imatge d’un calidoscopi, MARCA.

2. Efímer

Segons el diccionari normatiu valencià, efímer és un adjectiu que significa “de molt curta duració, passatger”.

La seua etimologia és molt bonica. La paraula efímer està formada per dos trossos: ἐπί /epí/ (al voltant) i ἡμέρα /heméra/ (dia). És a dir, etimològicament significa (que dura) al voltant d’un dia.

Dibuix d’un rellotge d’arena. Etsy.

3. Equilibri

Segons el diccionari normatiu valencià, equilibri significa “estat d’un cos sotmés a dos o més forces que es contraresten”.

La seua etimologia està relacionada amb el signe del zodiac libra. La paraula equilibri ve del llatí aequilibrium, que al mateix temps està formada per dues paraules llatines: aequus (igual) i libra (balança). És per això que la balança és el símbol gràfic del signe libra.

Imatge d’una balança en equilibri, Creative Market.

4. República

Segons el diccionari normatiu valencià, república significa “la forma d’organització d’un Estat en què la màxima autoritat o persona que n’ocupa la presidència és elegida pels ciutadans o pel Parlament per a un període determinat”.

Aquest terme històric apareix per primera vegada en el 500 a.C a Roma. La seua etimologia és llatina. La paraula república està formada per dues paraules llatines: res (cosa o assumpte) i publica (del poble), que a la seua vegada ve de populus (poble). És a dir, etimològicament significa (allò que és) assumpte del poble.

Imatge d’arxiu de la Segona República Espanyola, trobada en Un Profesor.

5. Petricor

Quan diguem petricor estem referint-se a l’olor que fa la terra quan està banyada per pluja.

La seua etimologia és molt curiosa. La paraula petricor està formada a partir de dues paraules gregues: πέτρος /pétros/ (pedra) i ἰχώρ /icor/ (icor, líquid que recorre les venes dels déus homèrics). És a dir, etimològicament significa (l’olor que provoca) la pluja (líquid de les venes dels déus homèrics que cau del cel) quan toca la terra (la pedra).

Imatge d’uns vidres entelats per la pluja i el fred, trobada en FreePik.

Anuncios

CASTELLANO

5 palabras bonitas cuya etimología quizá desconocíamos

¿Qué es la etimología?

La etimología es, literalmente, “el estudio del origen de las palabras“. Esto quiere decir que nos explica de qué lengua anterior proviene una palabra y qué significa. Por ejemplo, la etimología de la palabra etimología es del latín etymologĭa, que a la vez surgió del término griego ἐτυμολογία (ἔτυμος-, verdadero y –λογία, estudio).

Valenciano y castellano: lenguas romance

Ahora que ya sabemos grosso modo qué concepto trata de explicar el origen de una palabra, tenemos que saber que tanto el valenciano como el castellano son lenguas romances. Las lenguas romances también se llaman lenguas latinas o neolatinas, ya que provienen del latín. Entonces, el valenciano y el castellano tendrán, mayormente, un origen romance (según los estudios realizados, un 70 % del castellano viene del latín); no obstante, un 10 % viene de griego, un 8 % del árabe, un 3 % del gótico y un 9 % de palabras derivadas de otras lenguas, como pueden ser el euskera o algunas lenguas celtas.

Anuncios

Teniendo en cuenta todo esto brevemente explicado, gran parte de la etimología del valenciano y el castellano, será, por tanto, muy probablemente proveniente del latín. Y ahora, ¿qué palabras que puede que utilicemos a menudo tienen unas raíces que desconocemos?

1. Caleidoscopio o calidoscopio
Caleidoscopio | MARCA.com

Según la RAE, un caleidoscopio es “un tubo ennegrecido interiormente, que encierra dos o tres espejos inclinados y en un extremo dos láminas de vidrio, entre las cuales hay varios objetos de forma irregular, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir volteando el tubo, a la vez que se mira por el extremo opuesto”.

Su etimología es muy interesante. La palabra caleidoscopio está formada por tres palabras griegas: κάλλος /kállos/ (bello, bonito), είδος /eidos/ (forma, imagen) i σκοπεῖν /skopein/ (ver). Es decir, etimológicamente significa ver formas bonitas.

Imagen de un caleidoscopio, MARCA.

2. Efímero

Según la RAE, efímero es un adjetivo que significa “pasajero, de corta duración”.

Su etimología es muy bonita. La palabra efímero está formada por dos palabras griegas: ἐπί /epí/ (alrededor) y ἡμέρα /heméra/ (día). Es decir, etimológicamente significa (que dura) alrededor de un día.

Dibujo de un reloj de arena. Etsy.

3. Equilibrio

Según la RAE, equilibrio significa “el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente”.

Su estimología está relacionada con el signo del zodiaco libra. La palabra equilibrio viene del latín aequilibrium, que al mismo tiempo está formada por dos palabras latinas: aequus (igual) y libra (balanza). Es decir, etimológicamente significa que (ambos lados están) igual en una balanza. Es por eso que este objeto es el símbolo gráfico del signo libra.

Imagen de una balanza en equilibrio, Creative Market.

4. República

Según la RAE, república significa “la Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un período determinado”.

Este término histórico aparece por primera vez en el 500 a.C en Roma. Su etimología es latina. La palabra república está formada por dos palabras latinas: res (cosa o asunto) y publica (del pueblo), que a su vez viene de populus (pueblo). Es decir, etimológicamente significa (aquello que es) asunto del pueblo.

Imagen de archivo de la Segunda República Española, encontrada en Un Profesor.

5. Petricor

Cuando hablamos del petricor nos referimos al olor que presenta la tierra cuando está mojada por la lluvia.

Su etimología es muy curiosa. La palabra petricor está formada a partir de dos palabras griegas: πέτρος /pétros/ (piedra) e ἰχώρ /icor/ (icor, líquido que recorre las venas de los dioses homéricos). Es decir, etimológicamente significa (el olor que provoca) la lluvia (líquido de las venas de los dioses homéricos que cae del cielo) cuando toca el suelo (la piedra).

Imagen de un vidrio empañado por la lluvia y el frío, encontrada en FreePik.

Anuncios

< id=”feliz” !– wp:jetpack/recurring-payments {“planId”:988} –>

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

¿QUIERES DONAR ALGO PARA FOMENTAR LA CULTURA?

DONACIONES

Haz una donación única

Se agradece tu contribución.

Donar


Haz una donación mensual

Se agradece tu contribución.

Donar mensualmente


Haz una donación anual

Se agradece tu contribución.

Donar anualmente

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s