QUÈ PASSA AMB VENEÇUELA? (segona part)

valencià / català
Després de tot el que vam veure en l’anterior article hem observat que Veneçuela ha vingut cavalcant amb una crisi externa que s’ha convertit en una crisi de deute, amb els seus típics cicles d’eufòria i deflació. Hugo Chávez va mantenir l’economia estable sacrificant pel camí molt drets humans, ara bé, que passarà quan Maduro arriba al poder?
antecedents

L’estela de Chávez havia deixat a Veneçuela en greus problemes de dèficit públic, un balanç comercial negatiu i una indústria focalitzada en un sector concret. Parlant d’aquest sector, el petrolier, m’agradaria destacar Veneçuela continua sent el país amb majors reserves de petroli cru del món, però la producció diària de barrils de petroli no para de caure. Molts mitjans oficials apunten a les constants pressions i sancions dels Estats Units i els seus aliats, mentre que l’oposició veu aquestes mateixes mesures una via per a salvaguardar l’or negre nacional (petroli). Però els números són implacables i demostren que la producció diària de barrils de petroli a Veneçuela es redueix exponencialment amb el pas dels mesos.

Al juny de 2019 es va situar en 734 barrils de petroli al dia, mentre que en 2011 aquesta xifra se posicionava per damunt dels 2.000 quasi arribant als 3.000 barrils al dia.
MADURO: La recessió

Maduro, seguint l’exemple del seu “mestre”, va dur a terme diverses mesures correctores per aturar la inflació i la precarietat laboral (48% en 2019). La devaluació de la moneda per intentar baixar la inflació va crear un efecte contradictori on la situació era tan extremada i la intervenció estatal tan alta que el 2018 Maduro va eliminar tres zeros de la moneda nacional i extreure diners amb circulació per augmentar el seu valor. Durant els moments de la crisi, el govern va practicar una política fiscal d’estímul de la demanda: l’aprovació del “Paquetazo Rojo” del 17 de febrer de 2016 que englobava totes les mesures econòmiques, financeres i fiscals que l’Executiu aplicaria per a intentar recuperar la senda de creixement.

EL “PAQUETAZO ROJO”

Aquest pla es basa en quatre eixos d’actuació: mesures de suport a famílies, mesures de foment de l’ocupació, mesures de suport al sistema financer i mesures de modernització de l’economia.

Les claus radiquen en:

  • Gasolina a preu internacional: Posa fi a l’era de la gasolina regalada
  • Salaris i pensions al petro: Maduro converteix aquesta moneda digital per a reactivar l’economia i afrontar el dòlar.
  • Pagament extra amb el Carnet de la Pàtria: Bonificació de 600 bolivarians (quinze dòlars) que només beneficia a un terç de la població.
  • Diners del Govern per a pagar sous: Com es va augmentar molt el sou dels funcionaris, el Govern assumeix durant 90 dies la nòmina de les petites i mitjanes empreses (PIMES).
Segons els economistes, l’única eixida a la crisi econòmica és la reactivació de l’aparell productiu nacional, perquè és l’única cosa que generarà diners i millorarà el poder adquisitiu del veneçolà. Mentrestant, el país viu hores de major incertesa i els ciutadans temen la recrudescència de la mobilització social que el govern pretén fer callar amb aquest artifici.

Actualment, l’economia veneçolana acumula en els últims quatre anys una caiguda abismal del producte interior brut (PIB) pròxima a 40%, en un quadre d’escassetat que no sols afecta les empreses per l’absència d’inputs, matèries primeres i béns de capital importats, sinó a la població en general que hui dedica bona part del seu temps de vida a la cerca de béns essencials per a la subsistència.   La deterioració macroeconòmica del país fa temps que afecta directament la població veneçolana i moltes organitzacions internacionals denuncien, de nou amb números, que la situació és insostenible.

Veneçuela comença a aparéixer en els llocs de privilegi de les classificacions en les quals ningú vols estar, com les de fam o homicidis i escala en altres igual de negatives com pot ser la d’emigrants anuals.

Creieu que el país podria ser millor? Intervindríeu el país o fomentaríeu una oposició amb opció diferent de l’actual? Aquestes mesures són bones, però no era el país adequat? L’excedent del populisme és present en altres països? La classe política està a l’altura? Quina part d’aquesta crispació té els Estats Units?

CALFEM-NOS EL CAP. GRÀCIES.


castellano

¿QUÉ PASA CON VENEZUELA?

Después de todo el que vimos en el anterior artículo hemos observado que Venezuela ha venido cabalgando con una crisis externa que se ha convertido en una crisis de deuda, con sus típicos ciclos de euforia y deflación. Hugo Chávez mantuvo la economía estable sacrificando por el camino muy derechos humanos, ahora bien, ¿qué pasará cuando Maduro llega al poder?
antecedentes

La estela de Chávez había dejado a Venezuela en graves problemas de déficit público, un balance comercial negativo y una indústria focalizada en un sector concreto. Hablando de este sector, el petrolero, me gustaría destacar Venezuela continúa siendo el país con mayores reservas de petróleo crudo del mundo, pero la producción diaria de barriles de petróleo no para de caer. Muchos medios oficiales apuntan a las constantes presiones y sanciones de los Estados Unidos y sus aliados, mientras que la oposición ve estas mismas medidas una vía para salvaguardar el oro negro nacional (petróleo). Pero los números son implacables y demuestran que la producción diaria de barriles de petróleo en Venezuela se reduce exponencialmente con el paso de los meses.

En junio de 2019 se situó en 734 barriles de petróleo en el día, mientras que en 2011 esta cifra se posicionaba por encima de los 2.000 casi llegando a los 3.000 barriles en el día.
MADURO: la recesión

Maduro, siguiendo el ejemplo de su “maestro”, hizo varias medidas correctoras para detener la inflación y la precariedad laboral (48% en 2019). La devaluación de la moneda para intentar bajar la inflación creó un efecto contradictorio donde la situación era tan extremada y la intervención estatal tan alta que el 2018 Maduro eliminó tres ceros de la moneda nacional y extraer dinero con circulación para aumentar su valor. Durante los momentos de la crisis, el gobierno practicó una política fiscal de estímulo de la demanda: la aprobación del “Paquetazo Rojo” del 17 de febrero de 2016. Englobaba todas las medidas económicas, financieras y fiscales que el Ejecutivo aplicaría para intentar recuperar la senda de crecimiento.

el paquetazo rojo

Este plan se basa en cuatro ejes de actuación: medidas de apoyo a familias, medidas de fomento de la ocupación, medidas de apoyo al sistema financiero y medidas de modernización de la economía.

Las claves radican en:

  • Gasolina a precio internacional: Pone fin en la era de la gasolina regalada
  • Salarios y pensiones al petro: Maduro convierte esta moneda digital para reactivar la economía y afrontar el dólar.
  • Pago extra con el Carné de la Patria: Bonificación de 600 bolivarianos (quince dólares) que solo beneficia en un tercio de la población.
  • Dinero del Gobierno para pagar sueldos: Cómo se aumentó mucho el sueldo de los funcionarios, el Gobierno asume durante 90 días la nómina de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Según los economistas, la única salida a la crisis económica es la reactivación del aparato productivo nacional, porque es lo único que generará dinero y mejorará el poder adquisitivo del venezolano. Mientras tanto, el país vive horas de mayor incertidumbre y los ciudadanos temen la recrudescencia de la movilización social que el gobierno pretende acallar con este artificio.

Actualmente, la economía venezolana acumula en los últimos cuatro años una caída abismal del producto interior bruto (PIB) próxima a 40%, en un cuadro de escasez que no solo afecta las empresas por la ausencia de inputs, materias primas y bienes de capital importados, sino en la población en general que hoy dedica buena parte de su tiempo de vida en la busca de bienes esenciales para la subsistencia. El deterioro macroeconómico del país hace tiempo que afecta directamente la población venezolana y muchas organizaciones internacionales denuncian, de nuevo con números, que la situación es insostenible.

Venezuela empieza a aparecer en los lugares de privilegio de las clasificaciones en las cuales nadie quieres estar, como las de hambre u homicidios y escala en otros igual de negativas como puede ser la de emigrantes anuales.

¿Creéis que el país podría ser mejor? ¿Intervendríais el país o fomentaríais una oposición con opción diferente del actual? ¿Estas medidas son buenas, pero no era el país adecuado? ¿El excedente del populismo es presente en otros países? ¿La clase política está a la altura? ¿Qué parte de esta crispación tiene los Estados Unidos?

PARÉMONOS A PENSAR. GRACIAS.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s