La teua via preferida per a conéixer el món i compartir el que penses.

I N I C I

Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot.

Vicent Andrés Estellés

Benvingut/da a Dinamis Dinamai!

Hola! Acabes d’entrar al nostre blog. Abans que res, cap aclarir que es tracta d’un (1)blog bilingüe: totes les entrades estan escrites en valencià i traduïdes al castellà manualment. La resta de pàgines que visites dins de Dd tindran la mateixa composició, els mateixos trets i el mateix ordre que aquesta. També cal destacar que està enfocat d’una manera (2)multitemàtica per tal de no tancar-nos a res i no caure en la maledicció del monotema. Per últim, el blog està creat i redactat per (3)universitaris! Cadascun de nosaltres dedica el seu temps a redactar sobre una temàtica o dues en concret. Per tal de conèixer-nos millor, et recomanem entrar en la pàgina Qui som?

¡Bienvenido/a a Dinamis Dinamai!

¡Hola! Acabas de entrar en nuestro blog. Antes de nada, se necesita aclarar que se trata de un (1)blog bilingüe: todas las entradas están escritas en valenciano y traducidas al castellano manualmente. El resto de páginas que visites dentro de Dd tendrán la misma composición, los mismos rasgos y el mismo orden. También hay que destacar que está enfocado de una manera (2)multitemática para no cerrarnos a nada y no caer en la maldición del monotema. Por último, ¡el blog está creado y redactado por (3)universitarios! Cada uno de nosotros dedica su tiempo a redactar sobre una temática o dos en concreto. Para conocernos mejor, te recomendamos entrar en la página ¿Quiénes somos?

Com funciona el blog?

Primerament, dalt del tot i al costat del nom del blog, podràs trobar el Menú, compost per els apartats Inici, Últimes entrades, Qui som?, Contacte i Subscripcions (i gratis). Dins de cada apartat podràs trobar una xicoteta explicació de què es tracten.

¿Cómo funciona el blog?

Primeramente, arriba del todo y junto al nombre del blog, podrás encontrar el Menú, compuesto por los apartados Inicio, Últimas entradas, ¿Quiénes somos?, Contacto y Suscripciones (y gratis). Dentro de cada apartado podrás encontrar una pequeña explicación de que se tratan.

Però podem explicar-te més!

Anem a explicar-te la columna de la dreta (en el cas que estigues al mòbil o la tablet, es troba baix del tot de la pàgina). Primer, en el cas que vulgues traduir el blog a qualsevol llengua, hem afegit el botó del Google Translator per fer el blog més accessible a tothom. Amb un sol clic aconseguiràs que el Traductor de Google traduïsca Dinamis Dinamai a la llengua desitjada.

En segon lloc, si necessites buscar paraules clau per tal de trobar un article concret, et recomanem emprar la lupa. En canvi, si el que t’agradaria és llegir qualsevol dels nostres articles, pots accedir al contingut que busques entrant en la pàgina Últimes entrades.

A més, baix de la la lupa, pots seguir-nos com a bloguer/a si tens un compte de WordPress (si vols, pots crear-lo punxant ací); no obstant, també hi ha altres maneres de contribuir al blog: les trobaràs en l’apartat Subscripcions (i gratis).

Després podràs trobar les categories. Pots punxar damunt de cadascuna per tal de trobar els articles relacionats amb un tema. Cada redactora i redactor acostuma a escriure en una categoria concreta i absolutament totes les entrades estan en castellà i en valencià / català.

Més avall, trobaràs el link al nostre compte de Twitter (encara que cada redactor/a té el seu compte personal que podràs trobar en l’apartat Qui som?) i podràs seguir-nos i veure els nostres tuits. Responem per missatge privat de Twitter i Instagram, però la forma més habitual de contactar amb nosaltres és per l’apartat de Contacte.

Per últim, podràs veure les entrades més recents, les entrades ordenades per mesos i el menú altra vegada.

¡Pero podemos explicarte más!

Vamos a explicarte la columna de la derecha (o si estás con el móvil, la parte de abajo de la página). Primero, en el caso de que quieras traducir el blog a cualquier lengua, hemos añadido el botón del Google Translator para hacer el blog más accesible a todo el mundo. Con un solo clic conseguirás que el Traductor de Google traduzca Dinamis Dinamai a la lengua deseada.

En segundo lugar, si necesitas buscar palabras clave para encontrar un artículo concreto, te recomendamos emplear la lupa. En cambio, si lo que te gustaría es leer cualquier de nuestros artículos, puedes acceder al contenido que buscas entrando en la página Últimas entradas.

Además, debajo de la lupa, puedes seguirnos como blogger/a si tienes una cuenta de WordPress (si quieres, puedes crearlo pinchando aquí); no obstante, también hay otras maneras de contribuir al blog: las encontrarás en el apartado Suscripciones (y gratis).

Después podrás encontrar las categorías. Puedes pinchar encima de cada una para encontrar los artículos relacionados con un tema. Cada redactora y redactor acostumbra a escribir en una categoría concreta y absolutamente todas las entradas están en castellano y en valenciano / catalán.

Más abajo, encontrarás el link en nuestra cuenta de Twitter (aunque cada redactor/a tiene su cuenta personal que podrás encontrar en el apartado ¿Quién somos?) y podrás seguirnos y ver nuestros tuits. Respondemos por mensaje privado de Twitter, pero la forma más habitual de contactar con nosotros es por el apartado de Contacto.

Por último, podrás ver las entradas más recientes, las entradas ordenadas por meses y el menú otra vez.

Per què s’anomena Dinamis Dinamai?

El nom del blog es deu a dues paraules gregues de la mateixa família: /dínamis/ (δύναμις), que significa «força» i /dínamai/ (δύναμαι), que es pot traduir com a «poder» (verb); per exemple, gràcies a aquestes paraules tenim altres com «dinamita» o «dinàmic».

¿Por qué se llama Dinamis Dinamai?

El nombre del blog se debe a dos palabras griegas de la misma familia: /dínamis/ (δύναμις), que significa «fuerza» y /dínamai/ (δύναμαι), que se puede traducir como «poder» (verbo); por ejemplo, gracias a estas palabras tenemos otras como «dinamita» o «dinámico».

Donacions / Donaciones

Per a poder seguir pagant el pla anual que fa que el blog tinga la forma que té i poder créixer molt més, pots ajudar fent una donació! Tot el que es guanye anirà dirigit al creixement del blog. Dinamis Dinamai és un projecte sense ànims de lucre!

Para poder seguir pagando el plan anual que hace que el blog tenga la forma que tiene y poder crecer mucho más, ¡puedes ayudar haciendo una donación! Todo lo que se gane irá dirigido al crecimiento del blog. ¡Dinamis Dinamai es un proyecto sin ánimos de lucro!

Una única vez
Mensualmente
Anual

Realiza una donación de pago único

Realiza una donación mensual

Realiza una donación anual

Elige una cantidad

€1,00
€3,00
€5,00
€2,50
€5,00
€10,00
€5,00
€15,00
€25,00

O introduce un monto personalizado


Se agradece tu contribución.

Se agradece tu contribución.

Se agradece tu contribución.

DonaDonaciones mensualesDonaciones anuales

ÚLTIMES ENTRADES

COM COMPRAR CRIPTOMONEDES

VALENCIÀ/CATALÀ QUÈ SON? La criptomoneda, també anomenada moneda virtual, són diners digitals. Això significa que no hi ha monedes ni bitllets físics — tot és en línia. Pots transferir-li una criptomoneda a algú en internet sense un intermediari, com un banc. Les criptomonedes més conegudes són Bitcoin i Ether, però es continuen creant noves criptomonedes […]

Arguments i no tan arguments – Fal·làcies (part I)

VALENCIÀ/CATALÀ Com bé vam indicar en la primera entrada publicada en l’apartat de filosofia d’aquest blog, dins del món dels arguments trobem també les fal·làcies. Però, en aquest punt ens surt la qüestió de que és certament una fal·làcia. Una possible definició de fal·làcia seria la següent: Una fal·làcia és argument que conté un error […]

L’aporia eterna que anomenem vida: necessitem respostes

VALENCIÀ / CATALÀ En la Filosofia, el coneixement és acumulatiu. Així doncs, seguint amb el filosofar des d’un punt de vista orteguià, la Filosofia se’ns presenta com aquella activitat racional a la qual tendim de forma irracional. Necessitem preguntes a l’igual que necessitem pa, parafrasejant a Lorca. En l’Hipies major podem veure l’activitat de la […]

EL PROBLEMA DE COLÒMBIA

VALENCIÀ / CATALÀ Una de les poques coses útils que ens ensenyen en l’institut és que la història no es compon d’un únic factor que provoca el canvi sinó que són un conjunt de factors que ho amoïnen: “tota pedra fa marge o és la gota que vessa el vas”. En aquest article repassarem de […]

Cargando…

Algo ha ido mal. Por favor, recarga la página y/o inténtalo de nuevo.